Fata Sušić  ‎(I713)‎
Osobni podaci

Ovo je privatni podatak i ne može biti prikazan. Za više podataka kontaktirajte Vikići stablo
Pogledaj detalje za ...

Porodica roditelja  (F71)
Ibrahim Sušić
1929 - 1983
Asim "Jura" Sušić
-
Ahmet Sušić
-
Zemina Sušić
-
Fatima Sušić
-
Fata Sušić
-
Esma Sušić
-
Šema Sušić
-
Ajka Sušić
-


Bilješke

Ovo je privatni podatak i ne može biti prikazan. Za više podataka kontaktirajte Vikići stablo

Vidi Notes za ...


Izvori

Ovo je privatni podatak i ne može biti prikazan. Za više podataka kontaktirajte Vikići stablo
There are no Source citations for this individual.

Vidi Sources za ...


Media

Ovo je privatni podatak i ne može biti prikazan. Za više podataka kontaktirajte Vikići stablo
Vidi Media za ...


Porodica roditelja
Otac
Ibrahim Sušić ‎(I232)‎
Rođen/a 1929 42 28 Vikići, Bihać
Umro/la 1983 ‎(Starost 54)‎
#1
Brat
#2
Brat
Ahmet Sušić ‎(I240)‎
#3
Sestra
#4
Sestra
#5
Fata Sušić ‎(I713)‎
#6
Sestra
Esma Sušić ‎(I714)‎
#7
Sestra
Šema Sušić ‎(I715)‎
#8
Sestra
Ajka Sušić ‎(I716)‎